BuiltWithNOF
Fulkultur

Enligt Wikipedia är finkultur en, ofta nedsättande, benämning för kulturella uttryck som menas eller anses vara mer bildade eller djupa än andra kulturella uttryck. Kultur anses, enligt samma källa, vara “andliga odling: för de konkreta former och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i, eller i en generell betydelse "ett sätt att leva".”

Det skulle alltså betyda att det finns en del som anser att det finns mer eller mindre djupa sätt att leva på och att de samma har rätt att bestämma vad som är “djupare” och vad som är lite “ytligare” då. Farsinerande!

Det här är ett smygande problem som vi känner måste belysas och vi skall göra vårt bästa här. Vi sätter oss över dom som lägger ribban för vad som är finkultur och vad som är övrigt. Vi går så långt att vi slår ett slag för fulkulturen och gör så gott vi kan för att lyfta fram den. Håll till godo.

[Fulkultur] [Info] [Länkar] [Recensioner] [Bilder] [Musik] [Hur tänkte dom då?]